AUTOMATIZAČNÍ STROJE

Jednoúčelové stroje

VÝROBNÍ STROJE

ŘEZÁNÍ CBN - LASEROVÉ ŘEZÁNÍ - ULTRAZVUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ - LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ - VRTNÁ STANICE - LÍSOVACÍ STROJE - MIKROODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ

MONTÁŽNÍ STROJE

KOMPLETOVACÍ STANICE - ŠROUBOVACÍ STROJE - ROBOTICKÝ ASISTENT

SORTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘEBÍRACÍ A ROVNACÍ ZAŘÍZENÍ - KOMBINÁTOR POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - TŘÍDÍCÍ ZAŘÍZENÍ

OTOČNÉ STOLY

- MONTÁŽNÍ - VÝROBNÍ - KONTROLNÍ - TESTOVACÍ

Výrobní linky

DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY

- LINEÁRNĚ MOTOROVÉ DOPRAVNÍKY - PALETKOVÉ SYSTÉMY - PÁSOVÉ SYSTÉMY - MANIPULAČNÍ SYSTÉMY - VÝPOČET TAKTU LINKY

ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ

- PRŮMYSLOVÉ ROBOTY - KARTÉZSKÉ MANIPULÁTORY - DELTA ROBOTY - SCARA ROBOTY

INDUSTRY 4.0

- BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ENERGIE A DAT - SAMOUČENLIVÝ SYSTÉM PREDIKCE ZMETKU - VÍCEPRODUKTOVÁ LINKA - AUTONOMNÍ PRODUCTFLOW REGULACE DLE KANBANU

testovací stanice

FUNKČNÍ ZKOUŠKY

- HYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ - ELEKTRICKÉ TESTOVÁNÍ - MECHANICKÉ TESTOVÁNÍ

ZKOUŠKY TĚSNOSTI

- HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE HELIOVOU METODOU - METODA POKLESU TLAKU

ZKOUŠKY KVALITY

- KONTROLA ROZMĚRŮ - VIBRAČNÍ TESTOVÁNÍ - AKUSTICKÉ TESTOVÁNÍ